Day

5 czerwca, 2019
Punktem wyjścia w dyskusji na temat niezbędnych kompetencji tłumacza ustnego jest przyjęcie założenia w kwestii podmiotu, który miałby oceniać kompetencje tłumacza ustnego. Wymagania wobec tłumacza należy bowiem formułować w kontekście recepcji tłumaczenia wyprodukowanego przez tłumacza. Podmiot oceniający wygłasza pewien werdykt na temat pożądanych przez ten podmiot cech tłumaczenia. Werdykt ten jest odzwierciedleniem recepcji tłumaczenia / oczekiwań wobec tłumaczenia w skali...
CZYTAJ DALEJ

GTC AMG Sp. z o. o. NIP 118-01-14-897 | KRS nr 0000141779 | SR dla M. St. Warszawy XIII Wydz. Gosp. KRS