Day

8 lipca, 2019
Tłumaczenie wspomagane informatycznie (CAT) Tłumaczenia wspomaganego informatycznie (CAT) absolutnie nie należy mylić z Google Translate. To narzędzia wydatnie przyspieszające pracę indywidualną oraz grupową nad tłumaczeniami pisemnymi, zapewniające spójność terminologiczną i jakość, wychwytujące błędy. O ile samo tłumaczenie bez użycia CAT jest jak najbardziej możliwe i nie brakuje tłumaczy, którzy nie nadążają za tą ewolucją technologiczną...
CZYTAJ DALEJ

GTC AMG Sp. z o. o. NIP 118-01-14-897 | KRS nr 0000141779 | SR dla M. St. Warszawy XIII Wydz. Gosp. KRS