Day

14 sierpnia, 2019
Zdolność tłumacza ustnego do efektywnego tłumaczenia zależy od jego kompetencji językowych i kulturowych z obszaru danego języka (twardych i miękkich). Są to kompetencje dotyczące języka, medium komunikacji. Posiadanie kompetencji przez tłumacza tworzy jego potencjał do świadczenia usługi, ale usługa ta konkretyzuje się dopiero w określonej sytuacji, podczas realizacji zlecenia.  Możemy zatem mówić także o innym rodzaju...
CZYTAJ DALEJ

GTC AMG Sp. z o. o. NIP 118-01-14-897 | KRS nr 0000141779 | SR dla M. St. Warszawy XIII Wydz. Gosp. KRS