tel.+48 22 241 16 24

e-mail: office@inveni.re

[PL][EN]

Building & Industry

– tłumaczenie dokumentacji technicznej

– tłumaczenie norm i procesów ISO

– tłumaczenie instrukcji obsługi urządzeń przemysłowych

– tłumaczenia dotyczące energetyki węglowej, jądrowej i odnawialnej

– tłumaczenia dotyczące przesyłu i dystrybucji energii

– tłumaczenia dotyczące instalacji odsiarczania i instalacji CCS

– tłumaczenia dotyczące instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przemysłowych

– tłumaczenia dotyczące opisów maszyn i urządzeń elektroenergetycznych

– tłumaczenia specyfikacji i norm technicznych

– tłumaczenia opisów technologii

– tłumaczenia opisów parametrów technologicznych

– tłumaczenia katalogów

– tłumaczenia umów oraz ofert przetargowych

– tłumaczenie dokumentów z zakresu BHP