tel.+48 22 241 16 24

e-mail: office@inveni.re

[PL][EN]

IT, Science & Technology

– tłumaczenia specyfikacji systemów IT

– tłumaczenie dokumentów przetargowych w projektach technologicznych

– lokalizacja stron internetowych

– lokalizacja interfejsów użytkownika

– tłumaczenia dotyczące elektronicznych systemów płatniczych

– tłumaczenia dotyczące kart bankowych

– tłumaczenia w dziedzinie telekomunikacji – systemy, urządzenia, oprogramowanie

– tłumaczenia instrukcji użytkownika

– tłumaczenia w dziedzinie agronomii i rolnictwa

– tłumaczenia w dziedzinie biologii i chemii

– tłumaczenia raportów z badań naukowych