Building & Industry

– tłumaczenie dokumentacji technicznej
– tłumaczenie norm i procesów ISO
– tłumaczenie instrukcji obsługi urządzeń przemysłowych
– tłumaczenia dotyczące energetyki węglowej, jądrowej i odnawialnej
– tłumaczenia dotyczące przesyłu i dystrybucji energii
– tłumaczenia dotyczące instalacji odsiarczania i instalacji CCS
– tłumaczenia dotyczące instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przemysłowej
– tłumaczenia dotyczące opisów maszyn i urządzeń elektroenergetycznych
– tłumaczenia specyfikacji i norm technicznych
– tłumaczenia opisów technologii
– tłumaczenia opisów parametrów technologicznych
– tłumaczenia katalogów
– tłumaczenia umów oraz ofert przetargowych
– tłumaczenie dokumentów z zakresu BHP
– tłumaczenia w dziedzinie agronomii i rolnictwa