Business Development

– tłumaczenie biznesplanów

– tłumaczenie strategii marketingowych

– tłumaczenia spotkań biznesowych

– tłumaczenia negocjacji handlowych

– tłumaczenia audytów due diligence

– tłumaczenia grup fokusowych

– tłumaczenia dokumentacji i spotkań HR

– tłumaczenia opisów stanowisk

– tłumaczenia regulaminów pracy

– tłumaczenia wewnętrznych publikacji firmowych

– tłumaczenia procesów i dokumentów dotyczących zapewnienia jakości