Business Development

– tłumaczenie biznesplanów
– tłumaczenie strategii marketingowych
– tłumaczenia spotkań biznesowych
– tłumaczenia negocjacji handlowych
– tłumaczenia due diligence
– tłumaczenia grup fokusowych
– tłumaczenia dokumentacji i spotkań HR
– tłumaczenia opisów stanowisk
– tłumaczenia regulaminów pracy
– tłumaczenia wewnętrznych publikacji firmowych
– tłumaczenia procesów zapewnienia jakości