tel.+48 22 241 16 24

e-mail: office@inveni.re

[PL][EN]

Farmacja

Koncepcja globalnych, ujednoliconych treści jest szczególnie istotna dla branży farmaceutycznej.
Z jednej strony firmy farmaceutyczne z uwagi na uniwersalność swoich produktów działają w skali globalnej, a co najmniej międzynarodowej. Ich produkcja jest bardzo uzależniona od globalnych łańcuchów dostaw. Z drugiej zaś strony w branży farmaceutycznej niezwykle istotne są międzynarodowe i lokalne wymogi regulacyjne. Ich spełnianie wymaga bardzo dużej reaktywności w zarządzaniu treściami (Agile Content Management), przy zachowaniu 100% spójności z wymogami regulacyjnymi. Ponadto niezwykle ważne w sektorze ochrony zdrowia jest precyzyjne zarządzanie marką na skalę globalną. W tym kontekście Content Management nabiera zupełnie innego wymiaru.

Typowe produkty:

  • Wyniki badań klinicznych,
  • ulotki leków,
  • dokumentacja dotycząca wniosków rejestracyjnych i wniosków o dopuszczenie do obrotu produktu
  • leczniczego, dokumentacja dot. wdrażania dobrych praktyk produkcji (GMP),
  • teksty regulacyjne UE,
  • dokumentacja dotycząca montażu,
  • rozruchu i eksploatacji linii produkcyjnych,
  • zarządzanie treściami reklamowymi i promocyjnymi w przemyśle farmaceutycznym