tel.+48 22 241 16 24

e-mail: office@inveni.re

[PL][EN]

International Trade

– tłumaczenia ustne rozmów i negocjacji z prospektami lub partnerami handlowymi za granicą

– prowadzenie sekretariatu negocjacyjnego z zarządzaniem obiegiem dokumentów i wersjonowaniem dokumentów

– tłumaczenia ustne podczas wizyt prospekcyjnych za granicą

– tłumaczenia ustne podczas wizyt partnerów zagranicznych w Polsce

– tłumaczenia dokumentacji materiałów promocyjnych przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

– obsługa tłumaczeniowa targów, salonów i innych imprez promocyjnych w Polsce i za granicą

– tłumaczenie dokumentacji marketingowej i promocyjnej z pełnym dostosowaniem do kultury i mentalności zagranicznego konsumenta, w tym w językach egzotycznych

– tłumaczenie projektów umów, licencji, decyzji, zezwoleń i korespondencji w relacjach z zagranicznymi partnerami i administracją państw docelowych

– tłumaczenie raportów dotyczących docelowych rynków zbytu

– specjalistyczne doradztwo dotyczące aspektów językowo-kulturowych w procesie penetracji rynków zagranicznych