IT, Science & Technology

– tłumaczenia specyfikacji systemów IT
– tłumaczenie dokumentów przetargowych w projektach technologicznych
– lokalizacja stron internetowych
– lokalizacja interfejsów użytkownika
– tłumaczenia dotyczące elektronicznych systemów płatniczych
– tłumaczenia dotyczące kart bankowych
– tłumaczenia w dziedzinie telekomunikacji – systemy, urządzenia, oprogramowanie
– tłumaczenia instrukcji użytkownika