Politics & Corporate

– tłumaczenie spotkań politycznych i biznesowych wysokiego szczebla
– tłumaczenie posiedzeń Rad Nadzorczych i Zarządu
– tłumaczenie przemówień i deklaracji politycznych
– obsługa tłumaczeniowa zagranicznych delegacji
– tłumaczenia korespondencji dyplomatycznej
– tłumaczenia programów wizyt delegacji partnerów i kontrahentów z zagranicy
– tłumaczenia sprawozdań z kontroli oddziału
– tłumaczenia kodeksów etyki i zasad postępowań
– tłumaczenia umów o zachowaniu poufności
– tłumaczenia regulaminów
– tłumaczenia umów założycielskich spółek
– tłumaczenie sprawozdań zarządu z działalności spółki
– tłumaczenie procedur w zakresie rekrutacji i spraw kadrowych