tel.+48 22 241 16 24

e-mail: office@inveni.re

[PL][EN]

Politics & Corporate

– tłumaczenie spotkań politycznych i biznesowych wysokiego szczebla

– tłumaczenie posiedzeń Rad Nadzorczych i Zarządów

– tłumaczenie przemówień i deklaracji politycznych

– obsługa tłumaczeniowa zagranicznych delegacji

– tłumaczenia korespondencji dyplomatycznej

– tłumaczenia programów wizyt delegacji partnerów i kontrahentów z zagranicy

– tłumaczenia sprawozdań z kontroli oddziału

– tłumaczenia kodeksów etyki i zasad postępowania

– tłumaczenia umów o zachowaniu poufności

– tłumaczenia regulaminów

– tłumaczenia umów założycielskich spółek

– tłumaczenie sprawozdań zarządu z działalności spółki

– tłumaczenie procedur rekrutacyjnych i dokumentacji kadrowej