tel.+48 22 241 16 24

e-mail: office@inveni.re

[PL][EN]

Jak pomóc Klientowi z Polski trafić z analizami giełdowymi do londyńskiego City

Jeden z domów maklerskich, będący członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wytwarza i dystrybuuje szereg produktów okresowych oraz dziennych, które w związku z jego celami biznesowymi są tłumaczone PL>>EN często w trybie superekspresowym (z piątku na poniedziałek lub z wieczoru na rano).

Szczególnym produktem są raporty dzienne (do ok. 20 stron), które klient dostarcza do nas w godzinach
porannych w celu realizacji tłumaczenia w terminie 1 godziny. Tłumaczenie odbywa się w ramach specjalnie opracowanej metody operacyjnej wdrażanej przez in-house’owy zespół (średnio 12 osób dziennie w ramach tego projektu), który pracuje w obrębie jednej sieci komputerowej przy użyciu sytemu CAT (Computer Assisted Translation) opartego na pamięci tłumaczeniowej oraz rozbudowanych i stale rozwijanych frazeologicznych i terminologicznych bazach danych (skonstruowanych przed rozpoczęciem projektu w oparciu o materiał
z ok. 300 przeszłych edycji raportu dziennego).

Mimo skrajnie ekspresowego czasu realizacji metoda została zaprojektowana w taki sposób, aby można było przeprowadzić wszystkie etapy zapewnienia jakości, w tym szczególnie weryfikację tłumaczenia. Dodatkowo dokumenty oryginalne są sporządzane w formacie nieedytowalnym w PL i tłumaczenie EN jest również dostarczone w identycznym, nieedytowalnym formacie i z zachowaniem wszystkich cech graficznych dokumentu oryginalnego, co odbywa się automatycznie dzięki autorskiemu oprogramowaniu.

 


Metoda Invenire jest unikalna również w tym sensie, że te same czynniki, które sprzyjają zapewnieniu jakości (a mianowicie poprawności i jednolitości terminologicznej i stylistycznej), generują również – poprzez zastosowanie analiz powtarzalności tekstu – znaczne oszczędności: przykładowo w okresie ostatnich 6 miesięcy nie zafakturowaliśmy na fakturach wystawianych dla Klienta ok. 20% całkowitej ilości przetłumaczonego tekstu, które zostały zidentyfikowane i wykorzystane jako powtórzenia wcześniej przetłumaczonych elementów.