tel.+48 22 241 16 24

e-mail: office@inveni.re

[PL][EN]

Jak zostać najlepszym dostawcą tłumaczeń dla Komisji Europejskiej

KE jest jednym z kilku najbardziej wymagających i świadomych własnych potrzeb odbiorców tłumaczeń na świecie. KE wybiera Translation Service Providers (TSP) w trybie otwartych przetargów, w których 70 % wartości oferty stanowi jakość metod pracy i procedur zapewnienia jakości, a tylko 30 % stanowi cena.

KE współpracuje z szeregiem TSP na zasadzie dynamicznego rankingu: KE kontroluje jakość każdego przetłumaczonego tekstu i nadaje mu ocenę w skali 0-10. TSP, który ma najwyższą średnią ocen na koniec danego miesiąca, ma pierwszeństwo w dostępie do zleceń w kolejnym miesiącu.

Invenire wygrywa kolejne przetargi od 2008 r. i przez ponad 8 ostatnich lat utrzymuje się nieprzerwanie na czele dynamicznego rankingu, uzyskując średnią ocenę z całego tego okresu równą 9,6/10. Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich TSP świadczących usługi dla Unii Europejskiej.