Transkrypcja

Potrzebujesz przetłumaczyć nagranie audio lub wideo na inny język? W takiej sytuacji zwykle elementem usługi tłumaczenia jest transkrypcja, czyli spisanie słowa mówionego.

Transkrypcja wykonywana jest w przypadku potrzeby przetłumaczenia treści rejestrowanych podczas spotkań dyplomatycznych i posiedzeń organów administracji, konferencji, wywiadów, badań marketingowych i społecznych, szkoleń, warsztatów, wystąpień itp.

Dbamy o to, by nasze transkrypcje były w pełni zgodne z materiałem źródłowym i stanowiły wiarygodny punkt odniesienia.