Content management experts

Jak eliminować bariery społeczne dzięki tłumaczeniom?
Ponad 500 godzin wykonanych tłumaczeń migowych.
0
godzin wykonanych tłumaczeń migowych
0
godzin wykonanych tłumaczeń „pro bono”
Równość i dostęp do swobodnej wypowiedzi nie ograniczają się jedynie do bariery znajomości języków obcych. Konieczne jest także uwzględnienie kwestii niepełnosprawności. Zapewniamy również tłumaczenia migowe na wydarzeniach organizowanych zarówno przez naszych klientów ze sfery publicznej, jak i w sektorze prywatnym, np. przy obsłudze Kongresu Gospodarki Elektronicznej.
Wśród wielu fundamentalnych tematów na Kongresie poruszony został problem wykluczenia osób niesłyszących i możliwości ich aktywnego uczestnictwa w pracach konferencyjnych.
Dlatego też zapewniliśmy tłumacza migowego na cały czas trwania wydarzenia. Z przyjemnością realizujemy takie zlecenia, ponieważ są one zgodne z naszymi wartościami otwartego, inkluzywnego
i współpracującego społeczeństwa.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wypełnij w kilku prostych krokach nasz formularz kontaktowy - poproś o informacje lub bezpłatną wycenę.
Bezpłatna wycena