Jak wygląda unikalny
system produkcji Invenire?

1
2
3
4
Zespołowa praca tłumaczy i weryfikatorów
Tłumacze i weryfikatorzy Invenire są etatowymi pracownikami i pracują zawsze jako synergiczny i spójny zespół.
Zespół ten rozwija się w sposób zorganizowany i przemyślany, począwszy od etapu rekrutacji, poprzez szkolenie początkowe i ustawiczne, metody i organizację pracy, aż po jasne reguły motywacyjne. Nasze unikalne, autorskie metody pracy były wypracowywane przez długie lata doświadczeń ich świadomych uczestników. Podstawowymi czynnikami napędzającymi funkcjonowanie zespołów Invenire są potencjał intelektualny i samozarządzanie. Dynamikę działaniu tych zespołów nadają również sieci relacji pomiędzy poszczególnymi osobami. Te relacje osobiste stają się nośnikiem dzielenia się wiedzą i zaangażowania.
Tłumacze i weryfikatorzy Invenire pracują
w jednolitym środowisku IT
Jednolite środowisko informatyczne w połączeniu z organizacją pracy stanowi ważną przewagę konkurencyjną Invenire, umożliwiającą realizację oszczędności skali, elastyczne zarządzanie czasem realizacji tłumaczeń, a nade wszystko zapewnienie unikalnej spójności tłumaczonych treści. Głównymi komponentami systemu są aplikacje typu CAT (Computer Assisted Translation), których główną zasadą działania jest zapisywanie wszystkich tłumaczonych treści w bazach danych, wychwytywanie wszelkich powtarzalności w tych treściach i ponowne wykorzystywanie takich powtórzeń z korzyścią
dla klienta (zmniejszenie kosztów i zapewnienie spójności). W określonych przypadkach możliwe jest włączenie do procesu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI). Całe środowisko informatyczne Invenire jest zgodne z RODO
i zasadami zarządzania informacjami niejawnymi.
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością w Invenire obejmuje nie tylko same procesy tłumaczenia i weryfikacji, lecz całość działania przedsiębiorstwa – w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) Invenire. System ZSZ składa się z (1) Systemu Zarządzania Jakością opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2015, (2) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartego na wymaganiach normy PN-ISO/IEC 27001 oraz (3) systemu opartego na normie branżowej ISO 17100:2015 dotyczącej usług tłumaczeniowych. Zintegrowany System Zarządzania Invenire jest objęty certyfikacją
i co roku podlega przeglądowi w ramach zewnętrznego audytu. Jego skuteczność potwierdzona jest zatem uzyskaniem stosownych certyfikatów zgodności z normami ISO. Dla Invenire System Zapewnienia Jakości ISO stanowi rzeczywistą architekturę zarządzania przedsiębiorstwem i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Invenire funkcjonuje zatem w środowisku ISO, umieszczając w nim rzeczywiste procesy zarządcze i operacyjne oraz cały swój model biznesowy.
Zarządzanie wiedzą
Jeśli system informatyczny można porównać do układu krążenia organizmu Invenire, to wiedza pełni w tym układzie funkcję życiodajnej krwi. Procesy tłumaczenia, weryfikacji i zarządzania treściami wymagają bowiem przede wszystkim solidnej bazy wiedzy, która powinna być (1) możliwie jak najbogatsza, (2) aktualna, (3) gotowa do użycia w sprawny sposób i w każdym momencie. Znaczna część procesów Invenire jest w związku z tym nakierowana na systematyczne
i uporządkowane gromadzenie wiedzy, jej bezpieczne przechowywanie i eksploatację. Zarządzanie wiedzą opiera się
z jednej strony na ciągłym doskonaleniu rozwiązań technicznych w dziedzinie przechowywania i udostępniania danych oraz, z drugiej strony, na rozwijaniu umiejętności zespołu w dziedzinie zarządzania bazą wiedzy i jej wykorzystywania. Taka jest właśnie codzienna praktyka Invenire: z jednej strony wdrażamy odpowiednie rozwiązania techniczne, z drugiej zaś – nasze zespoły czynią z zarządzania wiedzą centralny punkt szkolenia i kultury pracy.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wypełnij w kilku prostych krokach nasz formularz kontaktowy - poproś o informacje lub bezpłatną wycenę.
Bezpłatna wycena