Branże

E-commerce
Jest to sektor, który wyznacza przyszłość branży tłumaczeń.
To właśnie wielojęzyczne treści w przestrzeni cyfrowej rosną obecnie w postępie geometrycznym. Pojawiają się też nowe potrzeby klientów z tej branży – w postaci popytu na usługi Content Management, transkreacji i lokalizacji wielojęzycznych treści. Takie właśnie produkty dostarczamy naszym klientom
z tej branży: wielojęzyczne opisy produktów i wielojęzyczne treści marketingowe publikowane następnie w przestrzeni cyfrowej.
Farmacja
Portfel klientów z branży farmaceutycznej jest najszybciej rosnącą częścią naszego biznesu korporacyjnego. Wśród naszych klientów zdecydowanie przeważają duże, globalne lub europejskie firmy farmaceutyczne produkujące bardzo rozpoznawalne leki. Tematyka zlecanych nam tłumaczeń odzwierciedla specyfikę branży: dokumentacja rejestracyjna leków, ulotki, wyniki badań klinicznych, instrukcje obsługi aparatury medycznej, lokalizacja treści składu produktów dla wielu języków. Znaczącą częścią w tej branży
są również treści kosmetyczne oraz marketingowe z zakresu kosmetologii.
IT
Współpracujemy z firmami IT w różnych obszarach, np.: tworzenie
i utrzymywanie aplikacji, tworzenie i integracja architektury IT
dla korporacji, bazy danych, technologie Blockchain, rozwiązania digitalowe dla stron www i Social Media. Istotnym polem zainteresowania naszych klientów z tej branży są specyficzne rozwiązania prawne – zarówno regulacyjne, jak i umowne. Naszym flagowym produktem dla branży IT jest lokalizacja oprogramowania.
Finanse
Historia naszych relacji z branżą finansową jest bardzo długa
– sięga początków funkcjonowania naszej firmy. Wśród naszych klientów są międzynarodowe instytucje finansowe – banki i zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, firmy audytorskie, spółki inwestycyjne. Naszymi najbardziej typowymi produktami specjalistycznymi dla branży finansów są tłumaczenia sprawozdań finansowych i prospektów emisyjnych, w tym przysięgle.
Prawo
Obsługujemy liczne kancelarie prawnicze, w tym międzynarodowe. Wachlarz tłumaczonych przez nas dokumentów jest bardzo szeroki: umowy, opinie prawne, w tym podatkowe, akty notarialne, pisma procesowe, protokoły z posiedzeń organów statutowych spółek, etc.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wypełnij w kilku prostych krokach nasz formularz kontaktowy - poproś o informacje lub bezpłatną wycenę.
Bezpłatna wycena