Content management experts

Jak zostać najlepszym dostawcą tłumaczeń dla Komisji Europejskiej?
Ponad 220 000 przetłumaczonych stron.
0 tys.
przetłumaczonych stron
0
stron dziennie
Komisja Europejska jest jednym z kilku najbardziej wymagających
i świadomych własnych potrzeb odbiorców tłumaczeń na świecie. KE wybiera Translation Service Providers (TSP) w trybie otwartych przetargów, w których 70% wartości oferty stanowi jakość metod pracy i procedur zapewnienia jakości, a tylko 30% - cena.
Do roku 2020 KE współpracowała z szeregiem TSP na zasadzie
tzw. dynamicznego rankingu. Ranking ten był tworzony i stale aktualizowany w oparciu o następująca procedurę: KE kontrolowała jakość każdego przetłumaczonego tekstu i nadawała mu ocenę
w skali 0-10. TSP, który miał najwyższą średnią ocen na koniec danego miesiąca, miał też pierwszeństwo w dostępie do zleceń
w kolejnym miesiącu.
W latach 2008-2020 Invenire wygrało wszystkie kolejne przetargi na obsługę działu tłumaczeń polskich KE i przez ponad 10 lat utrzymuje się nieprzerwanie na czele dynamicznego rankingu, uzyskując średnią ocenę z całego tego okresu równą 9,6/10.
Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich TSP świadczących usługi dla Unii Europejskiej. Od roku 2020 system dynamicznego rankingu został zastąpiony systemem jednego preferowanego dostawcy, wyłanianego w niezwykle wymagającym przetargu. Preferowanym dostawcą działu tłumaczeń polskich KE zostało oczywiście Invenire.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wypełnij w kilku prostych krokach nasz formularz kontaktowy - poproś o informacje lub bezpłatną wycenę.
Bezpłatna wycena