Content management experts

Jak zorganizować konferencję polityczną wysokiego szczebla
- Forum Salzburg
Obsługa w ponad 10 różnych językach środkowoeuropejskich.
0
różnych języków środkowoeuropejskich
0
uczestników
Forum Salzburg jest jedną z ważniejszych dla Polski, nieformalnych inicjatyw międzynarodowych w obszarze spraw wewnętrznych. Państwami członkowskimi Forum Salzburg są między innymi Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Słowenia.
Przy obsłudze tego cyklicznego wydarzenia zapewniamy tłumaczenie w 12 parach językowych dla 350 uczestników.
O ile od strony technicznej wydarzenie to mieści się w pewnej rutynie operacji działu tłumaczeń konferencyjnych Invenire,
na uwagę zasługuje pewna szczególna kompetencja Invenire polegająca na umiejętności zapewnienia zespołu doskonałych tłumaczy konferencyjnych w kilkunastu językach środkowoeuropejskich. Są to języki rzadziej spotykane podczas wydarzeń konferencyjnych, gdzie z reguły zapewniane są jedynie języki bardziej rozpowszechnione w kontaktach międzynarodowych, z angielskim na czele.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wypełnij w kilku prostych krokach nasz formularz kontaktowy - poproś o informacje lub bezpłatną wycenę.
Bezpłatna wycena