tel.+48 22 241 16 24

e-mail: office@inveni.re

[PL][EN]

KIM JESTEŚMY

Tłumaczenia oparte na wiedzy w każdej dziedzinie

Jesteśmy uniwersalnym dostawcą tłumaczeń, nie ogranicza nas tematyka ani kombinacja językowa. Nasze metody pracy, narzędzia informatyczne, duży zespół tłumaczy wewnętrznych, a także bogate doświadczenie zebrane dzięki wieloletniej obsłudze klientów z różnych branż, pozwalają nam biegle poruszać się w szerokiej palecie specjalizacji.

Specjalizacje

Legal

Finance & Insurance

Pharmaceuticals

Jesteśmy partnerem naszych Klientów w tworzeniu ich globalnych, jednolitych treści. INVENIRE oferuje dedykowane zasoby i umiejętności, które (1) wzmacniają i uspójniają globalne strategie komunikacyjne Klientów oraz (2) wspierają cele biznesowe Klientów poprzez ujednolicenie treści we wszystkich kanałach komunikacji. Dzięki podejściu opartemu na „jednolitych treściach” cała komunikacja Klienta jest precyzyjna, aktualna i spójna z jego marką.

Oferta INVENIRE pozwala Klientom lepiej komunikować wartość biznesową i skuteczniej realizować globalne cele biznesowe. Nasze usługi pomagają przede wszystkim w lepszym sformułowaniu i wyraźniejszym przedstawieniu unikalnej cechy oferty Klienta. Stąd już tylko krok do realizacji bezpośrednich celów, takich jak zwiększenie sprzedaży czy wzrost wartości marki.

Istotą naszych usług językowych jest bardzo skuteczne zarządzanie wiedzą, w tym – co niezwykle ważne – wiedzą specjalistyczną z branż, w których działają nasi Klienci.

Jesteśmy firmą technologiczną. Inwestujemy w innowacje. Nasi tłumacze, weryfikatorzy kierownicy projektów pracują w zaawansowanym i jednolitym środowisku informatycznym z elementami sztucznej inteligencji.

Unikalny model biznesowy INVENIRE opiera się na kilkudziesięcioosobowym zespole tłumaczy i weryfikatorów etatowych, pracujących w jednej fizycznej lokalizacji, w oparciu o jednolite procedury i w tym samym środowisku informatycznym. Nasz zespół tłumaczy i weryfikatorów stale się rozwija, szkoli i otrzymuje odpowiednie.

Grzegorz Majszyk, Prezes Invenire

Grzegorz Majszyk
Prezes Zarządu

Marek Albin, Wiceprezes Invenire

Marek Albin
Wiceprezes Zarządu